Kurs- & tjänsteutbud

Vi erbjuder kurser, utbildningar, seminarier och träning till både företag, myndigheter och privatpersoner.

Kurser

Vi har färdiga kurspaket inom en rad olika områden, bl.a:

 

* Teleskopbatong: Bruk av teleskopbatong

 

* Palm stick (S.D.S-Concept): Bruk av palm stick och olika typer av improviserade vapen och tillhyggen. Se även S.D.S-Concept.

 

* Taktisk ficklampa: Bruk av taktisk ficklampa

 

* Improviserade vapen: Bruk av olika typer av improviserade vapen och tillhyggen; improviserade slagvapen, eggvapen, flexibla vapen, kastvapen samt övriga tillhyggen

 

* Försvar mot kniv: Försvar mot vanligt förekommande hot och attacker med kniv och andra typer av eggvapen

 

* Taktiskt bruk av kniv: Offensivt bruk av kniv, integration med övrig utrustning (primära vapensystem, stridsväst etc.). Endast för anställda inom Försvarsmakten och Polisen

 

* Första hjälpen, HLR och D-HLR: Första hjälpen, hjärt-lungräddning, bruk av halvautomatisk defibrillator (AED), hantering av allvarlig blödning, chock och trauma från kniv-, kross-, skott- och brännskador

 

* Security CQC: Nödvärn och laga befogenhetsvåld för säkerhets- och ordningshållande personal. För mer information se även Security CQC.

 

För mer information om vårt kurs- och tjänsteutbud se Kurspaket & seminarier eller vänligen kontakta oss.

Seminarier och workshops

Kortare seminarier och workshops bl.a. i form av intensiva ”crash courses” och introducerande kurser med olika teman – antingen hos oss eller på annan ort. För mer information se Kurspaket & seminarier eller vänligen kontakta oss.

Schemalagd gruppträning

För privatpersoner (civila) erbjuder vi schemalagda träningspass under kvällstid och helger (se Schema). För anställda inom Polisen och Försvarsmakten erbjuds också specifik träning i vår s.k. taktiska grupp (dagtid). Kontakta oss för ytterligare information.

Privatträning (PT)

Privatträning (PT) erbjuds till individer och grupper med särskilda behov, t.ex. polis och militär, samt till privatpersoner som inte kan delta på den schemalagda gruppträningen eller som vill accelerera inlärningen genom extraträning. Träningens innehåll och upplägg planeras då individuellt efter bakgrund, förutsättningar och mål.

 

Privatträningen sker vanligtvis i vår egen lokal men kan även arrangeras ute hos kund. För mer information vänligen kontakta oss.

STOCKHOLM CQC
Telefon: 073-963 28 82
Adress: Västmannagatan 52, Stockholm

Handskar och hjälm

Med anledning av den rådande situationen kring coronaviruset (COVID-19) och dess snabba spridning i Sverige, och framförallt i Stockholmsområdet, har vi idag beslutat att ställa in samtliga planerade grupptränings- och PT-pass med omedelbar verkan. Stockholm CQC är med andra ord stängt tillsvidare.   Vi hoppas på överseende med detta. Det allvarliga läget i landet innebär

Läs mer ›

Nu finns det lediga tider till uthyrning i vår träningslokal!   Lokalen ligger på Västmannagatan 52, en knapp minuts promenad från Odenplans T-bana, och är på totalt ca 170 kvm.   Träningsytan är ca 90 kvm och är försedd med en halvmjuk budomatta (2 cm tjock). Takhöjden är väl tilltagen.   Lokalen är också utrustad

Läs mer ›

Handskar och hjälm

Under höstterminen 2019 kommer det tyvärr inte att genomföras någon ordinarie nybörjarintagning till vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC).   De som är intresserade av vår verksamhet, och som uppfyller våra inträdeskrav (se nedan), är istället välkomna till vårterminsstarten 2020.   Personlig träning (PT) erbjuds dock som vanligt även under hösten.   För

Läs mer ›