Allmän information & regler

All träning på Stockholm CQC äger rum i vår egen träningslokal på Västmannagatan 52 i Stockholm. Se även Kontakt för ytterligare kontaktinformation och karta.

Tider

För vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC) (för nybörjare) startar vårterminen 2019 onsdagen den 23 januari och pågår sedan t.o.m. onsdagen den 12 juni. Intagning av nya elever sker löpande under hela terminen (i mån av plats).

 

Vi tränar på följande tider (se även Schema):

 

Nybörjare: Onsdagar kl 20:00-21:30
Fortsättare: Måndagar och onsdagar kl 20:00-21:30
Avancerade: Måndagar och onsdagar kl 20:00-21:30 samt lördagar kl 11:00-13:00

 

Röda dagar (helger) är träningen inställd.

 

För information om våra övriga kurser och seminarier samt privatträning (PT) se vårt Kurs- & tjänsteutbud eller vänligen kontakta oss.

Priser

Den schemalagda gruppträningen i Close Quarter Combatives (CQC) betalas terminsvis.

 

Nybörjare: 1100 kr per termin

Fortsättare: 2200 kr per termin

Avancerade: 2500 kr per termin

 

Anställda inom Polisen och Försvarsmakten samt ordningsvakter erhåller 10% rabatt på ovanstående priser.

 

Betalning kan göras: 1) kontant i samband med ett träningspass, 2) via bankgiro (till BG: 5385-4923), 3) via PayPal (till Stockholm CQC, e-mail: info@stockholmcqc.se) eller 4) via Swish (till Swishnummer: 1232889848).

Krav

För att kunna deltaga på träningen måste man vara minst 20 år gammal, ha svenskt medborgarskap samt vara ostraffad (rent belastningsregister), drog- och dopingfri och utan kopplingar till kriminell eller samhällsomstörtande verksamhet eller terrorism.

 

För att (i viss mån) kunna styrka detta krävs legitimation och ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Ett sådant kan beställas från Polisens hemsida – www.polisen.se.

 

Obs! Registerutdraget skall bifogas i ett obrutet kuvert dvs. det får inte vara öppnat!

 

Man skall dessutom ha tidigare erfarenhet av kampsports- och/eller självförsvarsträning, helst åtminstone två års kontinuerlig träning.

 

Vi förbehåller oss också rätten att neka personer tillträde till träningen om de av annan anledning bedöms som olämpliga att deltaga (även om ovanstående krav skulle vara uppfyllda).

 

För vissa kurser och arrangemang skall även referens/intyg om god vandel kunna uppvisas på begäran – antingen från befintlig medlem hos Stockholm CQC eller från annan person godkänd av Stockholm CQC. Individer med säkerhetsklassning, t.ex. anställda inom Polisen och Försvarsmakten, kan dock undantas från detta krav.

Provträning

Alla som är intresserade av vår verksamhet är välkomna att provträna innan de bestämmer sig för att bli medlemmar. Att provträna är gratis och kan göras max två gånger. Därefter krävs erlagd terminsavgift för fortsatt träning.

 

Obs! Provträning kan ej ske utan förhandsanmälan! Att provträna innebär också ett aktivt deltagande; att bara närvara som åskådare på ett träningspass är ej tillåtet.

 

Ett utdrag från belastningsregistret behöver inte tas med till ett eventuellt provträningspass men skall kunna uppvisas vid ett senare tillfälle om man bestämmer sig för att bli medlem.

Klädsel och utrustning

Lämplig klädsel är träningsbyxor/shorts/gi-byxor, gymnastikskor/brottningsskor samt klubbens t-shirt.

 

Vi rekommenderar även suspensoar, tandskydd och MMA-handskar. All övrig utrustning finns att låna (eller köpa).

Närvaro

Man behöver inte närvara på samtliga pass under terminen för att kunna hänga med i träningen och tillgodogöra sig materialet. Däremot rekommenderar vi en närvaro på minst 60-70% om man vill bli uppflyttad till mer avancerad träning i framtiden.

Trivsel- och säkerhetsregler

Alla medlemmar hos Stockholm CQC är ålagda att följa våra trivsel- och säkerhetsregler. Detta för att skapa en så trevlig, säker och utvecklande träningsmiljö som möjligt.

 

All träning sker på egen risk! När man har betalat terminsavgiften förbinder man sig att respektera våra regler och att inte hålla Stockholm CQC ansvariga för eventuell skada som inträffar i samband med eller till följd av träningen.

 

Det är också medlemmens eget ansvar att vid behov teckna en privat olycksfallsförsäkring och genomgå eventuell nödvändig medicinsk kontroll innan träning påbörjas.

 

Den som bryter mot klubbens regler kan få sitt medlemskap indraget och nekas fortsatt tillträde till träningen utan ekonomisk kompensation.

Före träningen

För att kunna deltaga på träningen hos Stockholm CQC måste man:

  1. ha betalt terminsavgiften. Nybörjare kan provträna två pass per termin (gratis), därefter skall terminsavgiften vara erlagd. Inga avgifter återbetalas. Ifall medicinska skäl föreligger kan avgiften flyttas till nästkommande termin (mot uppvisande av läkarintyg).
  2. vara minst 20 år gammal, ha svenskt medborgarskap samt vara ostraffad (rent belastningsregister) och utan kopplingar till kriminell eller samhällsomstörtande verksamhet eller terrorism. Ett utdrag från Polismyndighetens belastningsregister måste bifogas innan medlemskap kan beviljas (men är ej nödvändigt för provträning).
  3. ha tidigare erfarenhet av kampsports- och/eller självförsvarsträning, helst åtminstone två års kontinuerlig träning.
  4. vara helt fri från blodsmitta (HIV, gulsotvirus B-C etc.). Detta oavsett pågående medicinsk behandling.

Kriminella kopplingar, missbruk av droger och dopingpreparat samt kopplingar till samhällsomstörtande verksamhet eller terrorism resulterar i omedelbart indraget medlemskap och permanent avstängning från all fortsatt träning.

 

Träna inte när du är sjuk – stanna hemma så att du inte förvärrar sjukdomen eller smittar andra.

 

Kom i tid till träningen och stör ej pågående klasser. Om du är sen, var diskret, ta kontakt med instruktören och värm upp på egen hand. Det är bättre att komma sent än inte alls. Om du måste avvika innan passet är slut, meddela detta i förväg.

 

Tänk på den personliga hygienen – kom ren och fräsch till träningen, håll naglar kortklippta och använd hela och rena träningskläder.

 

Ta av ytterskorna vid entrén och placera dem i skohyllan. Använd ej utomhusskor eller skor med mörk sula på träningsmattan.

 

Ta av eventuella klockor, ringar, halskedjor, örhängen och andra smycken innan träningen för att undvika skador.

 

Stäng av eller sätt eventuell mobiltelefon på ljudlöst läge.

 

I samband med träningen skall man bära klubbens t-shirt och mörka byxor/shorts. Träningsskor för inomhusbruk, t.ex. gymnastik-, brottnings- eller boxningsskor, rekommenderas men är inte obligatoriskt.

 

Under träningen kommer du alltid få möjlighet att dricka – ta med en fylld vattenflaska för att undvika onödigt spring till toaletten under pågående pass.

Under träningen

Visa respekt, gott omdöme, hänsyn och allmän hyfs. Tänk både på din egen och andras säkerhet.

 

Lyssna noggrant på instruktören och prata inte under genomgångar/demonstrationer. Eventuella frågor kan ställas efter en demonstration.

 

Är du osäker på en teknik eller en övning, fråga instruktören.

 

Lämna aldrig lokalen under pågående pass utan att först meddela instruktören.

 

Om du hör ”Avbryt!” alternativt känner att någon klappar ifrån, avbryt då omedelbart tekniken/övningen!

 

Använd aldrig mer kraft, hastighet eller intensitet än vad instruktören angett eller som du själv och din träningskamrat kan hantera. Överstig aldrig en nivå där ni kan träna säkert och utan risk för allvarliga incidenter.

 

Behandla lokal, inventarier och utrustning med aktsamhet och anmäl eventuella skador till din instruktör.

 

Betrakta alla träningsvapen som skarpa och hantera dem därefter. Träningsvapen i metall skall inspekteras innan användning och eventuella flisor och hack som kan leda till skada skall åtgärdas.

 

Inga riktiga vapen (skarpa knivar, svärd eller andra tillhyggen) är tillåtna i lokalen såtillvida inte särskild tillåtelse getts av instruktören. I annat fall beslagtas vapnen omgående och medlemmen riskerar omedelbar uteslutning ur klubben (och i allvarligare fall även en polisanmälan).

 

Rökning är EJ tillåten i lokalen!

Efter träningen

Se till att eventuell träningsutrustning (handskar, mittsar, träningsvapen etc.) återställs i god ordning efter användning.

 

Hålla reda på din egen utrustning och kom ihåg att du själv ansvarar för dina personliga tillhörigheter. Kvarglömda kläder och saker sparas i regel en månad – därefter slängs dem.

 

Håll rent efter dig och släng eventuellt skräp i papperskorgarna. Observera dock att fruktrester och fruktskal inte får slängas i lokalens papperskorgar – ät eventuell frukt utanför istället. Flaskor och tomburkar skall läggas på särskild plats för återvinning.

 

Stanna gärna kvar och stretcha men gör det på en plats där du inte stör nästa grupp.

 

Prata gärna med instruktören och lämna synpunkter på träningen efter passet. Ställ frågor!

 

Dessa regler skall respekteras för en trevlig, säker och givande träning. Det handlar om säkerhet, gott omdöme, hänsyn, allmän hyfs och respekt för dina träningskamrater och instruktörer!

STOCKHOLM CQC
Telefon: 073-963 28 82
Adress: Västmannagatan 52, Stockholm

Handskar och hjälm

Med anledning av den rådande situationen kring coronaviruset (COVID-19) och dess snabba spridning i Sverige, och framförallt i Stockholmsområdet, har vi idag beslutat att ställa in samtliga planerade grupptränings- och PT-pass med omedelbar verkan. Stockholm CQC är med andra ord stängt tillsvidare.   Vi hoppas på överseende med detta. Det allvarliga läget i landet innebär

Läs mer ›

Nu finns det lediga tider till uthyrning i vår träningslokal!   Lokalen ligger på Västmannagatan 52, en knapp minuts promenad från Odenplans T-bana, och är på totalt ca 170 kvm.   Träningsytan är ca 90 kvm och är försedd med en halvmjuk budomatta (2 cm tjock). Takhöjden är väl tilltagen.   Lokalen är också utrustad

Läs mer ›

Handskar och hjälm

Under höstterminen 2019 kommer det tyvärr inte att genomföras någon ordinarie nybörjarintagning till vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC).   De som är intresserade av vår verksamhet, och som uppfyller våra inträdeskrav (se nedan), är istället välkomna till vårterminsstarten 2020.   Personlig träning (PT) erbjuds dock som vanligt även under hösten.   För

Läs mer ›