Stockholm CQC
Close Quarter Combatives (CQC)

Close Quarter Combatives (CQC) är ett modernt, effektivt och realistiskt självförsvars- och närkampssystem utvecklat för verkligheten som den ser ut idag. Systemet inkluderar både teknik, taktik och strategi för att identifiera, förebygga och hantera de flesta former av hot, konfrontationer och nödvärnssituationer.

 

Våra kurser är 100% inriktade på självförsvar och självskydd och adresserar både vardagliga situationer och mer extrema scenarier, t.ex. försvar mot väpnade angrepp och flera motståndare samt bruk av egna vapen och tillhyggen. Även nödvärnsrätt, mental förberedelse, stress- och konflikthantering samt första hjälpen belyses.

 

Close Quarter Combatives är ingen kampsport. Rötterna står istället att finna i militära/taktiska system för närkamp och handgemäng och i olika former av vapenbaserade närstridssystem. Systemet är baserat på principer, koncept, taktik och attribut (fysiska och mentala) samt en kärna av enkla och effektiva tekniker. Det är därför både lätt att lära och lätt att tillämpa – oberoende av kön, ålder, styrka och storlek.

 

Systemets huvudsakliga influenser är:

 

* Vapensystem: Sayoc Kali, Atienza Kali, S.D.S-Concept, Tactical Combat Systems (TCS) Knife Fighting Concept / Axe Fighting Concept / Firearm Concept, Xtreme Combatives (Amok Combatives), Lameco Eskrima

 

* Taktiska system och självförsvarssystem: Security Krav Maga (SKM), Red Zone Threat Management (Knife Defense, Prime, Adaptive Striking), Kapap, Defendo, SFC Close Quarter Combatives, Urban Combatives, Core Combatives

 

* Övriga kampsystem: Thaiboxning, Crazy Monkey Defense, Panantukan Concept, BJJ, Luta Livre, Shooto

 

* Egen utveckling och efterforskning

 

Det handlar dock inte om ett lapptäcke av olika stilar och tekniker utan snarare om ett logiskt, konceptbaserat och välstrukturerat system där vi låtit oss influeras och inspireras av ovanstående stilar.

 

Träningen är baserad på ett offensivt och proaktivt tänkande och utgår hela tiden ifrån att konfrontationer och våldssituationer nästan alltid är asymmetriska dvs. aldrig på lika villkor. Flera angripare, vapen och tillhyggen samt oväntade attacker och överfall är snarare regel än undantag. Utöver rådande förutsättningar, lagstiftning, etik och moral finns det därför inget regelverk i systemet som begränsar vad som anses vara tillåtet eller inte i en nödvärnssituation.

 

En fundamental tanke i systemet är också att alltid eftersträva taktiskt övertag, t.ex. genom överlägsen taktik, teknik, attribut, utrustning, vapen, numerärt övertag, överraskning etc. En kamp på lika villkor innebär att man inte har förberett sig tillräckligt väl. Målet är att resolut, snabbt och effektivt kunna undvika, hantera, deeskalera, konfrontera och neutralisera både beväpnade och obeväpnade motståndare på säkrast möjliga sätt.

 

Termen Close Quarter Combatives (CQC) är egentligen bara en anglosaxisk benämning på begreppet “närkamp”. Vi valde det namnet då det sammanfattar vad vi gör på ett bra sätt, främst med tanke på vårt starka fokus på försvar och närkamp med och mot olika typer av vapen och tillhyggen.

STOCKHOLM CQC
Telefon: 073-963 28 82
Adress: Västmannagatan 52, Stockholm

Handskar och hjälm

Med anledning av den rådande situationen kring coronaviruset (COVID-19) och dess snabba spridning i Sverige, och framförallt i Stockholmsområdet, har vi idag beslutat att ställa in samtliga planerade grupptränings- och PT-pass med omedelbar verkan. Stockholm CQC är med andra ord stängt tillsvidare.   Vi hoppas på överseende med detta. Det allvarliga läget i landet innebär

Läs mer ›

Nu finns det lediga tider till uthyrning i vår träningslokal!   Lokalen ligger på Västmannagatan 52, en knapp minuts promenad från Odenplans T-bana, och är på totalt ca 170 kvm.   Träningsytan är ca 90 kvm och är försedd med en halvmjuk budomatta (2 cm tjock). Takhöjden är väl tilltagen.   Lokalen är också utrustad

Läs mer ›

Handskar och hjälm

Under höstterminen 2019 kommer det tyvärr inte att genomföras någon ordinarie nybörjarintagning till vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC).   De som är intresserade av vår verksamhet, och som uppfyller våra inträdeskrav (se nedan), är istället välkomna till vårterminsstarten 2020.   Personlig träning (PT) erbjuds dock som vanligt även under hösten.   För

Läs mer ›