Security CQC

Security CQC (eller S-CQC) är ett system för nödvärn och laga befogenhetsvåld skräddarsytt för säkerhets- och ordningshållande personal samt för de yrkesgrupper och individer som riskerar att drabbas av verbala och fysiska konfrontationer i sitt dagliga arbete.

 

Systemet genomsyras av effektivitet, enkelhet och realism och är baserat på taktik, koncept och enkla principer vilket också gör det lätt att lära, även med en relativt begränsad mängd träning.

 

Till skillnad från civilt självskydd och kampsport i allmänhet ligger fokus inom Security CQC på yrkesmässig användning av nödvärn och självskydd, vilket bl.a. inkluderar teamwork, juridik och regelverk, anpassning till utrustning och arbetsmiljö, skydd av tredje part samt taktik och teknik för kontroll, nedläggning och transport.

 

Security CQC är baserat på både polisiära, militära och civila självskydds- och närkampssystem som sedan anpassats och modifierats för svenska förhållanden avseende nödvärn, laga befogenhetsutövning och proportionalitet.

 

Systemet riktar sig främst till:

 

* Poliser, kriminalvårdare och tullpersonal

* Ordningsvakter, skyddsvakter och väktare

* Anställda inom Försvarsmakten

 

Även andra yrkesverksamma kan dock ha nytta av våra kurser och utbildningar, främst de som arbetar i branscher eller positioner där det finns en ökad risk för konflikter, konfrontationer och våld, t.ex:

 

* Personal inom rättspsykiatrin, akutvården och socialtjänsten

* Butiks-, kassa- och receptionspersonal

* Bar- och restaurangpersonal

* Förare och personal inom transport (taxi, buss, tunnelbana och tåg)

* Flygplats- och flygpersonal

 

Våra kurser och utbildningar i Security CQC anpassas och skräddarsys helt efter förutsättningar och behov och kan bl.a. inkludera:

 

* Lagstiftning och juridik (Nödvärnslagen etc.)

* Risk- och hotanalys

* Konflikthantering, deeskalering och kommunikation

* Kroppsspråk, attackindikatorer, kommunikationspositioner och distanszoner

* Rädsla och stresshantering

* Mental inställning och mind-setting

* Självskydd och självförsvar

* Vapentaktik och vapenretention, bruk av vapen och egen utrustning (pepparspray, batong, eldhandvapen, taktisk ficklampa, handfängsel etc.)

* Avväpningsteknik och försvar mot väpnade angrepp

* Teamwork, ledarskap och taktik i grupp

* Taktik och teknik för kontroll, nedläggning, transport och visitation

* Tredjepartsskydd/VIP-skydd

* Första hjälpen, HLR och D-HLR, hantering av blödning, chock och trauma

* Nödfallsplanering och incidentrapportering

* Scenarioträning och rollspel

 

För mer information om våra kurser och utbildningar i Security CQC, vänligen kontakta oss.

STOCKHOLM CQC
Telefon: 073-963 28 82
Adress: Västmannagatan 52, Stockholm

Handskar och hjälm

Med anledning av den rådande situationen kring coronaviruset (COVID-19) och dess snabba spridning i Sverige, och framförallt i Stockholmsområdet, har vi idag beslutat att ställa in samtliga planerade grupptränings- och PT-pass med omedelbar verkan. Stockholm CQC är med andra ord stängt tillsvidare.   Vi hoppas på överseende med detta. Det allvarliga läget i landet innebär

Läs mer ›

Nu finns det lediga tider till uthyrning i vår träningslokal!   Lokalen ligger på Västmannagatan 52, en knapp minuts promenad från Odenplans T-bana, och är på totalt ca 170 kvm.   Träningsytan är ca 90 kvm och är försedd med en halvmjuk budomatta (2 cm tjock). Takhöjden är väl tilltagen.   Lokalen är också utrustad

Läs mer ›

Handskar och hjälm

Under höstterminen 2019 kommer det tyvärr inte att genomföras någon ordinarie nybörjarintagning till vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC).   De som är intresserade av vår verksamhet, och som uppfyller våra inträdeskrav (se nedan), är istället välkomna till vårterminsstarten 2020.   Personlig träning (PT) erbjuds dock som vanligt även under hösten.   För

Läs mer ›