HT 2018

Handskar och hjälm

Under höstterminen 2018 kommer det tyvärr inte att genomföras någon nybörjarintagning till vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC).

 

De som är intresserade av vår verksamhet, och som uppfyller våra inträdeskrav (se nedan), är istället välkomna till vårterminsstarten 2019.

 

Personlig träning (PT) erbjuds dock som vanligt även under hösten.

 

För att kunna deltaga på träningen måste man vara minst 20 år gammal, ha svenskt medborgarskap, vara ostraffad (rent belastningsregister krävs), drog- och dopingfri och utan kopplingar till kriminell eller samhällsomstörtande verksamhet eller terrorism. Man skall dessutom ha tidigare erfarenhet av kampsports- och/eller självförsvarsträning, helst åtminstone 12 månader kontinuerlig träning. På begäran skall även referenser/intyg om god vandel kunna uppvisas, antingen från befintlig medlem hos Stockholm CQC eller från annan person godkänd av Stockholm CQC. Individer med säkerhetsklassning, t.ex. anställda inom Polisen och Försvarsmakten, kan dock undantas från detta krav.

 

För mer information, vänligen kontakta oss (på e-mail: info@stockholmcqc.se eller telefon: 073-963 28 82).

 

Inlagd i Gruppträning
STOCKHOLM CQC
Telefon: 073-963 28 82
Adress: Västmannagatan 52, Stockholm

Handskar och hjälm

Under höstterminen 2018 kommer det tyvärr inte att genomföras någon nybörjarintagning till vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC).   De som är intresserade av vår verksamhet, och som uppfyller våra inträdeskrav (se nedan), är istället välkomna till vårterminsstarten 2019.   Personlig träning (PT) erbjuds dock som vanligt även under hösten.   För att

Läs mer ›

Handskar och hjälm

Onsdagen den 21 februari drar vi igång vårterminen för nybörjare på Stockholm CQC! Då startar vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC) för nya medlemmar.   Obs! Under våren kommer endast en begränsad intagning av nya medlemmar att äga rum. Nybörjarträningen kommer också att vara temporärt reducerad till ett träningspass per vecka.   För

Läs mer ›

Handskar och hjälm

Måndagen den 28 augusti drar vi igång höstterminen för nybörjare på Stockholm CQC! Då startar vår schemalagda gruppträning i Close Quarter Combatives (CQC) för nya medlemmar.   Obs! Under hösten kommer endast en begränsad intagning av nya medlemmar att äga rum. För att kunna deltaga på träningen måste man vara minst 20 år gammal, ha

Läs mer ›